Verminderen van Zout kan averrechts effect hebben

Cholesterol verhoogt door minder zout eten.

Onderzoek in Denemarken naar het verminderen van zout in de voeding, leidde tot onverwachte conclusies. Het bleek dat bij mensen die hartproblemen hebben de kans op overlijden juist groter wordt wanneer ze minder zout gaan eten.Wetenschappers keken 67 onderzoeken onder meer dan veertigduizend mensen. Minder zout eten zorgde er voor dat cholesterolgehalte van mensen met twee half procent steeg, en een bepaald type vet in het lichaam bleek met 7% te stijgen, wat bloedproppen van kan veroorzaken.

Minder zout eten leidt er volgens de onderzoekers toe, dat de nieren meer van het eiwit renine het hormoon aldorsteron gaan produceren, beide stoffen worden in verband gebracht met een hoge bloeddruk.Tot nu toe is men ervan overtuigd dat zou te bloeddruk juist verhoogd dementie daar gevoelig voor zijn. Daarom zijn andere wetenschappers weer kritisch over de uitkomst van het onderzoek.

Conclusie van dit geheel is dan ook, dat goed is om niet extreem van zout eten maar tegelijkertijd dat je niet zomaar je zout inname moet verminderen want dat de effecten daarvan niet altijd zomaar goed zijn.
Een ander artikel over een onderzoek naar zout gebruik op deze site liet zien dat het humeur van mensen verbeterde na het eten van zout.Ook is er een verschil tussen het soortzout wat men eet. Het beste is zeezout in een zo natuurlijk mogelijke vorm.Natuurlijk zout bestaat uit verschillende chemische verbindingen en geraffineerd zout is alleen maar natriumchloride.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *