ADHD Diagnose Dubieus en te vaak gesteld

De diagnose ADHD wordt te vaak gesteld. 

Dit blijkt uit gegevens die de universiteiten van Ruhr-Universitat Bochum en Basel verzamelden.
Maar sowieso zijn er vraag tekens te plaatsen bij de diagnose.
Is dit wel een echte ziekte of een de Farmaceutische industrie verzonnen diagnose waardoor er voor meer dan een miljard per jaar aan medicijnen verkocht kan worden. Medicijnen die schadelijk zijn voor de gezondheid van de kinderen  en die veelal zelfs niet eens getest zijn voor de leeftijdtijdscategorie van de  kinderen die ze krijgen.
Het onderzoek liet zien dat Psychiaters en psychotherapeuten geven hun oordeel vaak op basis van onduidelijke vuistregels in plaats van diagnostische criteria. Die criteria zijn vaak aangeleverd door de farmaceutische industrie, gebaseerd op dubieuze criteria en onderzoeken.
Bij het hier genoemde onderzoek werden  de diagnoses van 1000 kinder- en jeugdpychiaters en -psychotherapeuten onder de loep genomen. 473 daarvan ontvingen één van in totaal vier casussen en werden gevraagd om hun diagnose en advies voor een behandeling te geven.
Maar in één van de vier gevallen voldeed de casus aan de ADHD-criteria. Bovendien werd aan de casussen toegevoegd of het om een jongen of meisje ging.
De basis criteria voor ADHD zijn al dubieus en deze blijken dus ook nog eens heel slordig toegepast te worden, en dat terwijl het gaat om medicijnen die blijvende negatieve effecten op de hersenen en het gedrag van kinderen en jong volwassenen hebben.
Veel therapeuten bleken af te gaan op prototypische symptomen, zoals motorische rusteloosheid, concentratiegebrek en impulsiviteit. Ook het geslacht bleek een rol te spelen: jongens met deze symptomen kregen vaker het etiket ADHD opgeplakt dan meisjes, zelfs als het in feite om dezelfde casus ging. Mannelijke psychiaters gaven vaker de diagnose ADHD dan hun vrouwelijke collega’s.
Weinig onderzoek
Hoewel er steeds vaker ADHD vastgesteld wordt, wordt er weinig onderzoek naar gedaan!!
Deze resultaten laten zien dat er een betrouwbaarder meetinstrument moet komen om verkeerde diagnoses te voorkomen.
Het is cruciaal dat therapeuten niet alleen op hun intuïtie vertrouwen, maar zich houden aan vastgestelde diagnostische criteria. Dit kan het beste met behulp van gestandaardiseerde instrumenten, zoals diagnostische interviews.
Er zijn andere onderzoeken die laten zien dat voeding waarschijnlijk een cruciale rol speelt in ADHD. Het tekort aan Omega 3 vetzuren en waarschijnlijk ook magnesium alsmede teveel suiker en chemische stoffen in de voeding hebben een grote invloed op het gedrag. Met een verandering van het voedingspatroon door  het omschakelen naar natuurlijke niet bewerkte voeding  tezamen met een extra aanvulling van ontbrekende stoffen in de vorm van supplementen, is  meestal een grote verbetering in het gedrag van de kinderen te bereiken.
Sunrider heeft producten zoals, Nuplus wat een brede variatie aan voeding levert. Vitataste kan gebruikt worden om de behoefte aan zoet te verminderen en Ese is zeer effectief om onrust te verminderen en samen met TOP het concentratievermogen te verbeteren!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *