Antibiotica Vaak niet Effectief en Vaak Oorzaak Resistentie

Uit een recent onder zoek blijkt dat Bacteriën over meerdere wapens beschikken tegen antibiotica
Schadelijke bacteriën van één soort blijken op meerdere manieren weerstand te kunnen bieden tegen antibiotica. Dat maakt het bestrijden van deze resistentie bacteriën ingewikkelder dan tot nu toe gedacht.

Deze ontdekking beschrijven onderzoekers van de Universiteit van Harvard deze week in Nature genetics.

De theorie voor resistentie tegen antibiotica, is dat het medicijn alle bacteriën doodt.
en wanneer niet alle bacteriën gedood worden dat er zo langzaamaan een bacterievariant die immuun is maar die dan wel met een ander antibiotica te bestrijden zou zijn waar deze wel gevoelig voor is.
Dit blijkt echter een te eenvoudige verklaring, tonen de onderzoekers nu aan.

Ze analyseerden spuugmonsters van patiënten met longaandoening cystische fibrose, die waren besmet met de bacterie Burkholderia dolosa. Deze bacterie blijkt na de infectie een diverse populatie te vormen die op uiteenlopende manieren aan het immuunsysteem kan ontsnappen. Hetzelfde geldt voor een antibioticabehandeling. De ene variant bleek het antibioticum bijvoorbeeld te kunnen afbreken, de andere zorgde dat het zijn cellen niet kon binnendringen.
Maar het grote verschil tussen het gebruik van antibiotica en het immuunsysteem is dat het immuunsysteem een levend zich aanpassend systeem is dat de juiste en gerichte afweer kan produceren op termijn tegen de bacteriën, iets dat onveranderbare antibiotica niet kan.

Ziekenhuis

 

Deze ontdekking heeft gevolgen voor de ziekenhuispraktijk. Antibiotica resistente bacteriën zijn een bedreiging voor de gezondheid van ernstig zieke patiënten in het ziekenhuis. Zij hebben een verzwakt afweersysteem en zijn extra gevoelig voor bacteriële infecties.

In Nederland zijn de problemen met resistente bacteriën nu nog relatief beperkt, maar buiten ons land is de situatie in het ziekenhuis nu al nijpend, met name in Zuid-Europa.
Meer diversiteit betekent dat de bacterie-populatie als geheel beter in staat is om zich aan te passen aan de wisselende omstandigheden in de patiënt, en dat simpel het toedienen van antibiotica dus in veel gevallen niet afdoende is. Sterker nog dat er alle bacteriën zijn die zich aan de antibiotica kunnen onttrekken waarvan de populatie zo per behandeling alleen maar groeit.

 

Dit houdt niet in dat antibiotica niet gebruikt kan worden maar dat het spaarzaam moet gebeuren en dat de focus moet liggen op het versterken van het immuunsysteem van patiënt, dat ook in dat de bacterie moeilijk te behandelen zal zijn met antibiotica omdat sommige bacteriën in de totale populatie resistent kunnen worden door mutaties.

Normaal gesproken bepaalt de deskundige op basis van een monster hoe resistent de betreffende bacteriepopulatie is.
Als dit monster niet representatief is voor de hele bacteriepopulatie, geeft dat een beperkt beeld, vergelijkbaar met een opiniepeiling op één dorpsplein, waar heel andere mensen komen dan de mensen die in de rest van het land wonen. Dat kan als gevolg hebben dat de behandeling niet goed aanslaat en ook dat bacteriepopulatie versterkt wordt .

Conclusie van dit onderzoek moet dus zijn, volgens mij, dat preventie veel belangrijker wordt. Het is van essentieel belang het immuunsysteem in goede conditie te brengen en te houden en te zorgen zodat ziektes zo min mogelijk kans krijgen.

Veel mensen zullen denken dat de daar geen invloed op hebben maar het tegendeel is waar.
Je kunt je levensstijl aanpassen, gezonder eten, meer bewegen en stress verminderen. Dit zijn allemaal belangrijke factoren die het immuunsysteem in betere conditie brengen.

Gezonder door Noten Eten

Mensen die noten eten hebben een kleinere kans om te overlijden aan iedere willekeurige ziekte.

 Een handje noten per dag zorgt voor een 20 procent lagere kans op sterfte vergeleken met mensen die geen noten eten. Bij minder dan eenmaal per week een portie noten daalt dit percentage naar 7 procent.
De noteneters bleken slanker, leniger, rookten minder en bewogen meer.Het onderzoek van de Amerikaanse onderzoekers werd gepubliceerd in The New Engeland Journal of Medicine.
Er deden 120 duizend verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers mee aan het onderzoek in de periode van 1980 tot 2010.
Alle deelnemers kregen iedere twee jaar een enquête over hun eetpatroon.
De onderzoeksperiode was dertig jaar.
De positieve effecten gaan op voor zowel pinda’s als boomnoten (onder andere amandelen, wal-, hazel-, cashew- en macadamianoten). Noten zijn rijk aan onverzadigde vetzuren, vezels, vitaminen, mineralen en antioxidanten. De onderzoekers laten zien dat het regelmatig eten ervan de kans op overlijden significant verlaagt. Ook uitkomsten van andere onderzoeken bevestigen het positieve effect van noten.

De aantekening bij dit onderzoek volgens hoogleraar volksgezondheidsonderzoek Daan Kromhout van de Wageningen Universiteit is dat het een observationele studie is. Die is minder nauwkeurig dan een experimenteel onderzoek omdat niet alle factoren bekend zijn. Echter hij was onder de indruk van de omvang en resultaten van het onderzoek.

 

 

Minder kans op hart- en vaatziekten
Uit een eerder onderzoek dit jaar gepubliceerd in The New Engeland Journal of Medicine bleek dat een Spaanse experimentele onderzoek, waarbij het eetpatroon van drie groepen vijf jaar lang werd gevolgd aan toonde dat iedere dag 30 gram walnoten, hazelnoten en amandelen eten, de kans op hart en vaatziekten met 30 procent verminderde.
heeft een 29 procent lagere kans om te overlijden aan een hartziekte.
Er is zelfs een effect op kanker, een 11 procent verlaagde kans op de ziekte ten opzichte van mensen met een notenvrije voeding.

Ook bleek dat mensen die noten eten gemiddeld dunner zijn. Dat is verrassend, omdat werd gedacht dat pinda’s en noten juist leiden tot meer overgewicht. De noteneters bleken ook leniger, rookten minder en bewogen meer.
Mensen die noten eten, gebruiken meer alcohol, multivitamine voedingssupplementen eten vaker groente en fruit. De onderzoeksresultaten zijn gecorrigeerd voor deze factoren. Het effect van zout of kruiden op de noten konden de onderzoekers niet meewegen in het onderzoek omdat daarover geen data beschikbaar waren.

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door the International Tree Nut Council Nutrition Research & Education Foundation, een belangenorganisatie vanuit de notenindustrie. De sponsoren hadden volgens de onderzoekers geen invloed op het resultaat.