Multivitamine vermindert risico op Kanker

Het is niet  zo dat de honderden miljarden dollars uitgegeven door de jaren heen aan kankeronderzoek is een complete verspilling zijn, maar soms is de eenvoudigste oplossing is de beste. Onderzoekers hebben bevestigd wat de wetenschap al geruime tijd weet dat een goed uitgebalanceerd dieet het “geheim” is van goede gezondheid.

 

Een pas verschenen studie gedaan bij 15.000 mannen boven de leeftijd van 50 suggereert dat dagelijkse multivitamine kanker met 8 procent kan verminderen. Het klinkt misschien niet veel, maar het natuurlijk niet alleen het kanker risico wat daarmee verminderd wordt, het zijn verscheidene kwalen die voorkomen worden, plus een betere gezondheid. Dat alles bereik je met een pil of beter vloeibare vitamine of aanvullingen als Nuplus en Fortune Delight op een dag.

Dr Michael Gaziano, professor in de geneeskunde aan de Harvard Medical School en leider auteur van de studie van dit onderzoek dat gepubliceerd is in het tijdschrift van de American Medical Association.

Dit onderzoek toont aan dat een bescheiden maar significante vermindering van het risico op kanker optreedt bij het eenvoudige gebruik van multivitamine. Daarbij is er dan nog een verschil te maken in de kwaliteit van de vitamines( dit was geen onderdeel van het vermelde onderzoek en is ook niet de opmerking van de hier genoemde professor maar van de schrijver van dit artikel)

Chemische gemaakte vitamines zijn niet opneembaar door het lichaam. Het is dus belangrijk vitamines te nemen die gemaakt zijn van planten. Het beste ook in vloeibare vorm. Deze kunnen dan direct worden opgenomen.

Een ander belangrijk uitgangspunt met betrekking tot dit onderwerp is dat de tekorten aan vitamines en mineralen van mensen, ook wanneer zij vers voedsel eten, snel toeneemt. Ondanks het feit dat de autoriteiten dit neigen te ontkenner, tonen steeds meer onderzoeken aan vitamines, enzymen en mineralen in groenten en fruit de laatste 50 tot 70 jaar met schrikbarende percentages tot 95% zijn afgenomen. Wanneer je de bedenkt dat we enerzijds meer kant en klaar voedsel zijn gaan eten en anderzijds dat er in het verse voedsel heel veel minder vitamines en mineralen zitten, dan is duidelijk dat een aanvulling van vitamines en mineralen op de dagelijkse voeding van groot belang is. De enige overweging dan nog is de de kwaliteit en vorm waarin we deze toevoeging moeten nemen, vitamine pillen, vitamine dranken of geconcentreerde planten die de vitamines en mineralen combinaties bevatten.

 Dit onderzoek ging niet over mensen onder de 50. Men kan deze uitkomsten dan ook niet direct op hen, toepassen. Het lijkt duidelijk dat kanker ontstaat door een jarenlang gebrek aan bepaalde voedingsstoffen, een jarenlange verzuring door verkeerde voeding, teveel suikers, een ondermijning van het immuunsysteem en/ of blootstelling aan straling of andere kanker verwekkende stoffen. De opeenstapeling van effecten over jaren mondt dan uit in een ziekte.

Nu is het effect van multivitamines niet altijd positief uit onderzoeken gekomen. Dat heeft te maken met het soort van vitamines dat men gebruikt. Chemische vitamines kunnen niet worden opgenomen en de niet water oplosbare vitamines worden van als ‘chemisch afval’ opgeslagen in het lichaam. Ook studies waar gekeken werd naar grotere doses van 1 vitamine geven meestal geen positief resultaat. Dit om dezelfde reden dat chemische gemaakte vitamines niet kunnen worden gebruikt door het lichaam. Maar vooral ook omdat het lichaam alleen vitamines kan gebruiken die verbonden zijn met andere stoffen. In een sinaasappel is vitamine C bijvoorbeeld verbonden met duizenden andere stoffen zoals bioflavoniden en andere vitamines en mineralen. In deze vorm kan het lichaam daar enzymen van maken, dat is wat het doet met vitamines. Alleen de vitamine C zonder de andere verbindingen is voor het lichaam onbruikbaar.

Daarom is het van groot belang welke vitamines men neemt.

Dr David Katz, directeur van het Yale Preventieve Research Center, merkte op dat eerdere studies betrekking tot een enkel vitaminen hebben aangetoond dat ze niet effectief.

Het is duidelijk van megadoses van geïsoleerde nutriënten keer op keer is aangetoond dat ze niet werken. De werkzame stof in broccoli is broccoli.

Dr Katz stelt: Als de multivitamine effectief is maar broccoli effectiever, waarom raden we dan niet gewoon een mix van voedingsmiddelen aan die alle van de vitaminen die noodzakelijk zijn voor een goede voeding bevatten? Zou dat niet ook dienen om kanker te verlagen? Het lijkt me een zeer logische veronderstelling.

Zoals eerder gesteld kunnen vitamines niet of maar ten dele worden opgenomen als ze niet in de goede verhouding en samen met andere stoffen worden aangeleverd aan het lichaam. Het lichaam is evolutionair ontwikkeld om vitamines uit planten te halen waar ze verbonden zijn met vele andere stoffen, niet om geïsoleerde vitamines uit pillen op te nemen.

De onderzoekers erkennen het probleem is dat slechts een klein deel van de bevolking – 1,5 procent – de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groenten en fruit krijgt, zegt Katz. Het is duidelijk … het nemen van een multivitamine eenvoudig is en het veranderen van voedingspatronen is moeilijk aldus dr Katz.

Maar het is natuurlijk duidelijk dat het veel effectiever is om een combinatie van voeding te nemen waar alle vitamines in zitten dan vitaminepillen.

Dat is het uitgangspunt van de Sunrider producten. Elke dag alle onderdelen van het lichaam die voedingsstoffen te leveren die ze nodig hebben om optimaal te functioneren.

Zo zijn ze ontstaan. Nuplus levert de cellen en de 5 grote organen de voeding die ze nodig hebben. Calli en Fortune delight leveren de reinigingsmechanismen van de cellen en van het lichaam de bouwstoffen die ze nodig hebben om de afvoer van afvalstoffen uit het lichaam optimaal te kunnen uitvoeren. Quinary levert de precieze voedingscombinatie voor 5 orgaansystemen, hormoonsysteem, spijsverteringssysteem, ademhalingssysteem, circulatiesysteem en immuunsysteem. Al deze systemen krijgen daarmee precies de voeding die ze nodig hebben om beter te functioneren en beter op elkaar afgestemd te zijn.

 

Testosteron verlaagd, grotere kans op Diabetes

Mannen met minder testosteron hebben een grotere kans op het ontwikkelen van diabetes type 2. Type 2 diabetes is de vorm die ontstaat gedurende het leven, in de meeste gevallen door levensstijl en voeding., maar zoals nu lijkt ook door een afname van testosteron.

Onderzoek bij muizen aan de University of Edinburgh toonde aan dat de mannetjes dieren met lage testosteronlevels eerder een insulineresistentie ontwikkelden.  Insulineresistentie is het begin stadium van diabetes.
Al eerder werd een verband getoond tussen weinig testosteron en overgewicht, ook dit  is een risicofactor voor diabetes.
Wanneer de functie van testosteron in het vetweefsel werd geremd werden de muizen vaker insuline resistent . Dit stond los van het gewicht van de muizen.
Oudere mannen  hebben een groter risico op diabetes omdat met het ouder worden de hoeveelheid testosteron in het lichaam afneemt.
Testosteron zorgt voor meer activiteit versneld de groei van spieren, beide factoren  zorgen ervoor dat mannen met meer testosteron minder snel aankomen.
Kruiden die het testosteron op peil houden zijn onder andere Maca, en sunrider combinatie Veros.
De Veros kruiden zijn een  speciale voeding voor het mannelijk hormoonsysteem wat daardoor beter gaat functioneren en daardoor  meer testosteron produceert.
Ook de quinary, wat een combinatie van 5 combinaties is die de verschillende orgaansystemen voeden, bevat een combinatie die het hormoonsysteem als geheel voedt. Doordat alle orgaansystemen samen werken en elkaar ondersteunen, zorgt een verbeterd functioneren van het lichaam ook voor een beter op peil blijven van het functioneren van het hormoonsysteem.
Het is geen goed idee om testosteron als supplement te nemen. Wanneer je  stoffen die het lichaam zelf maakt , zoals hormonen inneemt dan is dat een signaal voor het het lichaam deze zelf minder te produceren. Het zelfde effect als met laxeermiddelen, die zorgen voor een luie darm. Het innemen van testosteron geeft een tijdelijk boost, die echter omslaat in een tekort zodra  je ophoudt de supplementen in te nemen.
De betere strategie is voeding te nemen die de natuurlijke functie van het hormoonsysteem versterkt, waardoor het blijft functioneren zoals het deed. Op deze manier ondersteunt voeding de natuurlijke functie van het lichaam in plaats de ondermijning van de natuurlijke functie die ontstaat door de testosteron  in te nemen die het lichaam zelf produceert.
Daarom is een product als Veros ondersteunend voor het hormoonsysteem en niet ondermijnend.

 

 

Stress ondermijnt het immuunsysteem, wat doe je er tegen?

Stress vermindert de werking van het immuunsysteem. 

Langdurige stress verhoogt daardoor het risico op depressie, hart- en infectieziekten en kanker.
Stress is een toestand van voortdurende alertheid of beter een toestand waarin het lichaam voortdurend klaar is om te vluchten of te vechten. Veel energie die het lichaam produceert is nodig om deze toestand in stand te houden. Deze kan dan niet gebruikt worden voor de normale lichaamsfuncties. Ook wordt de opname van voedsel en de afvoer van afvalstoffen in deze toestand verminderd.
Wetenschappers van Carnegie Mellon University hebben een verklaring gevonden voor het feit dat in de stress toestand meer ziektes ontstaan. De onderzoekers ontdekten dat chronische stress het lichaam minder gevoelig maakt voor het regulerende effect van cortisol op onstekingsreacties.
Waarschijnlijk ook mede  als gevolg van het feit dat het lichaam alle energie stopt in het in stand houden van de vlucht -of vecht reactie.
Ontstekingen worden gedeeltelijk gereguleerd door het hormoon cortisol en als deze zijn functie niet kan uitoefenen, kunnen ontstekingen uit de hand lopen.
Verkouden
In een onderzoek werden  276 gezonde volwassenen blootgesteld aan een verkoudheidsvirus. Ze verbleven daarna  vijf dagen in quarantaine, om te zien of ze verkouden werden.
Langdurige stress bleek ervoor te zorgen dat afweercellen niet reageerden op hormonale signalen die normaal de ontsteking binnen de perken houden. Gestreste proefpersonen werden dan ook vaker verkouden.
De Invloed  van stress
Tijdens stress reageert het afweersysteem niet goed op cortisol, waardoor het lichaam ontstekingen produceert die ziektes veroorzaken.
Omdat ontstekingen een rol spelen bij veel aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, astma en auto-immuunziektes, laat dit onderzoek zien dat stress daar ook invloed op heeft.
Het lichaam heeft moet voortdurend de beperkte energie die het heeft verdelen tussen de verschillende functies. Daarbij is er minder energie beschikbaar voor  het immuunsysteem en de bestrijding van afwijkingen die kunnen leiden tot ziektes.
Sunrider producten tegen stress. 
De balans van het lichaam kan natuurlijk hersteld worden voor de te kijken naar de oorzaken van de stress en deze te elimineren. Daarnaast is er voeding die het immuunsysteem kan versterken. Sunrider heeft Alpha20c een kruidencombinatie die direct het immuunsysteem versterkt en daarmee de negatieve effecten van de stress kan compenseren.
Ook Top en Ese, twee combinaties die de hersenen voeden kunnen een rol spelen in het bestrijden van de stress. Ze brengen de hersenen in staat van meditatie, rust met aandacht, waar door men zich beter kan richten op wat er gedaan moet worden.  Ese brengt rust in het hoofd en het lichaam en vermindert stress direct.
Indirect heeft het daarmee in dit geval een gezondheid bevorderend effect. Tot Slot is Nuplus een kruidencombinatie die er voor zorgt dat de cellen veel meer energie kunnen produceren zodat het lichaam meer energie beschikbaar heeft ook in tijden van stress, waardoor het immuunsysteem beter kan blijven functioneren.

Groene thee beschermt tegen kanker

Het is inmiddels bekend uit vele onderzoeken dat  groene thee het  risico op kanker kan  verminderen, maar hoeveel moet je dan drinken?

Tot voor kort gaven onderzoeken uiteenlopende resultaten, waardoor het moeilijk is om duidelijke richtlijnen te geven voor de hoeveelheid groene thee die nodig is om werkelijk effect te hebben op het lichaam. Maar nu zijn er verschillende nieuwe onderzoeken geweest die laten zien hoe veel groene thee er nodig is om een  significante vermindering  van het risico op verschillende  vormen van kanker teweeg te brengen.

 

 Groene Thee: de meest bestudeerde Anti-Kanker Plant

Er zijn nu meer actieve klinische studies  van groene thee tegen kanker,  dan van welk andere plant extract  dan ook : tweeëntwintig onderzoeken er zijn momenteel gaande (nog vijftien zijn er aan het opstarten).Er zijn inmiddels  1600 , door andere wetenschappers gecontroleerde, wetenschappelijke artikelen, die “groene thee” en  “kanker” vermelden , en de lijst groeit ongeveer 150 per jaar.

Ondanks al dit onderzoek, wordt een duidelijke aanbeveling voor de inname van groene thee zijn tegengehouden door verschillende factoren.  Onderzoeken  spreken over “kopjes per dag” geconsumeerd, maar de hoeveelheid van de kanker-bestrijdende polyfenolen per kopje verschilt drastisch door de tijd dat de thee in het water trekt, de hoeveelheid per kop, en het type van de thee  dat gebruikt wordt(Sencha, Bancha, Genmaicha etc.). Zelfs dezelfde thee levert een  verschillende EGCG inhoud afhankelijk van  de tijd van de oogst en  plaats waar de plant heeft gestaan tijdens de groei.

 Wat is nu precies een kopje groene thee?

Vanwege deze verschillen, is een gemeenschappelijke basis die nodig is bij de onderzoekers. Daarom is de standaard Japanse stijl kopje groene thee is gedefinieerd in een aantal wetenschappelijke publicaties als zijnde 120 ml in volume en met 50 mg EGCG (onder andere polyfenolen).Dit is wat minder dan de huidige gegevens van de onderzoeken in de VS, die de standaard van  een 120 ml kopje thee aanhouden dat ongeveer 77 mg EGCG bevat .

 Groene thee Versus Kanker risico.

Houdt de bovenstaande definities in het achterhoofd, recente meta-studies tonen aan de volgende niveaus van consumptie het risico op kanker te verminderen zoals aangegeven.

5 kopjes / dag of meer:

– 56% minder orale kanker

– 54% minder prostaatkanker

– 42% minder leverkanker

– 22% minder endometriumkanker

 

2 kopjes / dag of meer:

– 18% minder longkanker (voor de algemene bevolking)

1 kopje / dag of meer:

– 60% minder longkanker (voor vrouwelijke niet-rokers)

– 44% minder kanker van de eierstokken

 De meeste mensen die deelnemen aan de hierboven beschreven onderzoeken drinken  5 kopjes per dag (heel weinig drinken 10 of meer), dit beperkt het effect( afname van risico) dat  werd ervaren. Wel biedt dit niveau biedt nog steeds een goede bescherming tegen een aantal  vormen van kanker. De risicoreductie is dit nog niet duidelijk voor kanker van de borst, dikke darm, maag of alvleesklier – daarvoor kan een meer groene thee per dag nodig zijn om tot dezelde risico reductie te komen.

 Roken vermindert ernstig de voordelen van groene thee tegen longkanker, dat is de reden waarom niet-rokende vrouwen hebben van 60% risicoreductie met slechts 1 kopje per dag.  De algemene bevolking (rokers inbegrepen) moet 2 kopjes per dag alleen maar om 18% risicoreductie te realiseren . Voor de meeste vormen van kanker, is er een ‘dosis-respons’ relatie waarbij meer groene thee leidt tot een grotere vermindering van het risico op kanker.  Bijvoorbeeld, 2 extra koppen leidt dagelijks tot een extra risico reductie van 18% voor longkanker en 22% voor prostaatkanker.

Groene Thee  zorgt voor  kanker Preventie: minimaal 5 kopjes per dag

Daarom zijn vijf kopjes groene thee per dag  het minimum  om een  betekenisvolle afname van het risico op kanker te bereiken.   Wilt je een meer stabiele, betrouwbare inname van kanker-bestrijdende polyfenolen dan gebrouwen thee geeft, overweeg dan groene thee supplementen  die gestandaardiseerd zijn en neem minstens 250mg van EGCG per dosis (volgens de Japanse standaard cup).

Calli thee en Fortune delight zijn beide  groene thees aangevuld met andere kruiden voor een nog krachtiger en uitgebreider werking. NIet alleen de groene thee bevat de krachige antioxidant fenolen ook de andere kruiden bevatten een dosis antioxidanten. Niet alleen versterken ze de afweer tegen kanker, maar ook verbeteren ze de afvoer van afvalstoffen ( uit de cellen, callithee, uit vetten , fortune delight) en verbeteren ze het immuunsysteem en met  al deze eigenschappen verbeteren ze de algehele gezondheid en weerstand tegen ziekten

Chocolade verbetert gezichtsvermogen

Chocolade  verbetert het gezichtsvermogen.

Opnieuw een artikel over de positieve effecten van cacao. Het onderzoek van de Britse universiteit Reading blijkt dat een acute verbetering in de visuele en cognitieve functies is bij jong volwassenen bij het gebruik van cacao.

Met pure chocola kun je beter zien in situaties met weinig contrast zoals bijvoorbeeld bij slecht weer.Verantwoordelijk hiervoor zijn flavonoïden, deze vind je onder andere in druiven, groene thee, zwarte thee, rode wijn, appels en ook cacao.

Het onderzoek werd gedaan bij groep van 30 mannen en vrouwen tussen de 18 en 25 jaar. In het onderzoek werd het verschil gemeten tussen het eten van witte chocolade, dat geen flavoniden bevat, en bittere chocolade dat wel veel flavoniden bevat. Tijdens het onderzoek zorgden de flavoniden ervoor dat de gevoeligheid voor contrast direct verbeterde. De deelnemers konden daardoor sneller bewegingsrichting waarnemen en hun ruimtelijk inzicht verbeterde ook.

De flavoniden uit cacao hebben het effect op het cognitieve functioneren omdat ze er onder andere voor zorgen dat een betere doorbloeding van de hersenen. Uit ander onderzoek blijkt dat effect op de verbetering van het gezichtsvermogen ook optreedt bij mensen die ouder zijn dan 25 jaar.

Naast deze directe resultaten waaruit blijkt dat de cacao je gezichtsvermogen verbeterd, laat dit ook zien hoe je door middel van voeding je gezichtsvermogen in stand kunt houden en ook kunt verbeteren. De flavonieden spelen hierin een belangrijke rol maar natuurlijk ook de in  planten voorkomende vitaminen mineralen en enzymen zijn van groot belang voor de gezondheid en werken als één geheel samen met deze flavonoiden.

Sunrider heeft een aantal producten in zijn assortiment die cacao bevatten. Dat zijn de Sunbars, en de Vitashake. Daarin zit cacao verwerkt zonder suiker en zelfs ook met heel weinig vet. Hierdoor kun je dus optimaal profiteren van de positieve effecten van de cacao. Naast deze prestatieverhogende stof, bevat cacao ook veel flavoniden die beschadigingen aan cellen door vrije radicalen, tegengaan.

Vitashake is natuurlijk veel meer dan alleen cacao, het is een maaltijd in geconcentreerde vorm. Het is zelfs een heel uitgebreide maaltijd omdat er heel veel verschillende planten en kruiden in zitten die ideale voeding vormen voor de cellen die daardoor beter kunnen presteren en en de optimale combinatie van bouwstoffen krijgen om perfecte nieuwe cellen te maken.

Sunbar cacao, is een reep met veel verschillende soorten vezels die zorgt voor een betere darmwerking, je een vol geven waardoor je minder zin in eten hebt, en de vezels worden door de enzymen in de darmen omgevormd tot bouwstof voor het immuunsysteem. Sunbar bevat daarnaast ook de NuPlus kruiden die net als de Vitashake, de cel voeden en van brandstof voorzien. Met deze kennis lijkt een Sunbar die ideale snack tussendoor of bij koffie of thee.

Heel veel producten van Sunrider bevat de flavoniden. De combinatie die de meeste flavonieden bevat is Vitafrruit, een combinatie van fruit en kruiden met zeer geconcentreerde hoeveelheden flavoniden. Dit onderzoek toont opnieuw aan dat deze flavoniden een heel belangrijke rol spelen in het in stand houden en verbeteren van de gezondheid. Vitafruit is makkelijk te gebruiken als drank, door yoghurt, in muesli, et cetera.